Skolsköterska

Heidi Slagstedt, 073 – 982 29 04 (måndag, torsdag, fredag)

Övrig tid kontakt via e-post: skolskoterska@piltradsskolan.se

Skolläkare

Johan Arnland

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolkurator

Sofia Jynnesjö

sofia.jynnesjo@piltradsskolan.se

Martin Spång

martin.spang@piltradsskolan.se

Skolpsykolog

Ulf Andersson

ulf.andersson@piltradsskolan.se

Socialpedagog (Npf)

Malin Naess

malin.naess@piltradsskolan.se

Speciallärare matematik

Sara Bergroth

sara.bergroth@piltradsskolan.se

Speciallärare svenska

Mia Björkström

mia.bjorkstrom@piltradsskolan.se