Matematikverkstaden

Vi har byggt upp en Matematikverkstad på skolan i samarbete med IDA. Det är ett klassrum som är helt dedikerat till matematik. Där kan eleverna få använda sig av konkret material i de flesta arbetsområdena i matematiken. Vi tror att laborativt material är ett bra sätt att öka elevernas förståelse för matematik.