MacBook

Sedan höstterminen 2011 använder vi Mac-datorer för eleverna i år 6-9 . Vårt arbetssätt har förändrats något på skolan där vi använder datorer ännu mer i vår undervisning. Det är någonting som har vuxit fram under de sista åren på skolan. Vi har redan datasalar för både hög- och mellanstadiet där eleverna kan ha varsin dator. Nu har vi tagit steget vidare och satsar på varsin egen bärbar dator för eleverna i år 6-9. Datasalen kommer givetvis att finnas kvar på mellanstadiet för eleverna i år 4 och år 5. Vi kommer även att få fler datorer på lågstadiet där pedagogiska program via dator används mer och mer.

De datorer vi använder är MacBook. Det är en stabil miljö som är lämpliga att använda i skolmiljö.