Ipad

Sedan höstterminen 2017 använder vi Ipad för alla elever.  I årskurs F-3 delar två klasser på en uppsättning. I årskurs 4-8 så har alla elever en egen Ipad och i årskurs 6-8 får de ta med den hem efter skoldagens slut. Årskurs 9 är de sista som har datorer.