Pilträdsskolan samarbetar med socialtjänsten, fältande socialsekreterare, familjecenter och ungdomspolisen.

Fältande socialsekreterare i Västerås stad

Fältande socialsekreterare spenderar största delen av sin arbetstid ute bland ungdomar. De har i uppdrag att arbeta uppsökande och relationsskapande med ungdomar för att så tidigt som möjligt kunna bryta utveckling mot kriminalitet och/eller missbruk.

Fältarna finns ute på stan och i Västerås olika bostadsområden där de vill fungera som trygga vuxna för de ungdomar som de möter. Fältarna besöker även ofta fritidsgårdar och skolor.

Fältarna jobbar dagtid, kvällar och helger och då de är i tjänst kan de nås på tele.nr. 021-39 36 04. De som jobbar nu heter Marie, RosaMaria, Lena & Linda.