Stiftelsen Källans vision

” Vi öppnar dörren till framtiden.”

Pilträdsskolans vision

” Att varje elev ska få utvecklas

så långt som möjligt

utifrån en varierad undervisning och rätt stöd. ”

Pilträdsskolans ledord

Trygghet – Kunskap – Elevens unika värde