Huvudmannen Stiftelsen Källans vision

” Vi öppnar dörren till framtiden.”

Pilträdsskolans vision

Pilträdsskolans ledord

Trygghet – Kunskap – Elevens unika värde