Here 4U arbetar för att göra skolan till en bra plats för alla som vistas där, både elever och personal. Eleverna på skolan jobbar för att skapa en trevlig och trygg miljö, och föregår med gott exempel för andra elever. Inom Here 4U arbetar elever förebyggande mot mobbing, våld, rasism och skadegörelse.

Idag finns Here 4U i både grundskolor och gymnasieskolor i Västerås.