Sedan höstterminen 2017 använder vi Ipad för alla elever.  I årskurs F-3 delar två klasser på en uppsättning. I årskurs 4-9 så har alla elever en egen Ipad och i årskurs 6-9 får de ta med den hem efter skoldagens slut.