Pilträdsskolan-front-schemaPilträdsskolan-front-dataPilträdsskolan-front-sjuk
SchemaLäsårsdataSjukanmälan
Sedan några år tillbaka har vi pub-Här kan du se när vi har studiedagar,När ditt barn blir sjukt ska du anmäla det
licerat elevernas schema här på vårlovdagar, avslutningar och speciellapå InfoMentor före kl. 07.30.
hemsida. På dessa… Läs mer >>händelser på skolan. Läs mer >>En elev kan… Läs mer >>
m
Pilträdsskolan-insta
Youtube
InstagramInfomentor
På skolan gör både lärare och eleverFölj oss gärna på Instagram. Där
filmer. En del av dem finns samladelägger vi ut olika bilder som har med
på vår Youtube-kanal. Läs mer >>skolan att göra. Läs mer >>Logga in här
m