Pilträdsskolan-front-schemaPilträdsskolan-front-dataPilträdsskolan-front-sjuk
SchemaLäsårsdataSjukanmälan
Sedan några år tillbaka har vi pub-Här kan du se när vi har studiedagar,När ditt barn blir sjukt ska du ringa
licerat elevernas schema här på vårlovdagar, avslutningar och speciellatill det ”stadie” som ditt barn går på
hemsida. På dessa… Läs mer >>händelser på skolan. Läs mer >>före kl 08.00. En elev kan… Läs mer >>
m
Pilträdsskolan-instaPilträdsskolan-fb
Youtube
InstagramFacebook
På skolan gör både lärare och eleverFölj oss gärna på Instagram. DärDu kan följa oss och se vad som händer
filmer. En del av dem finns samladelägger vi ut olika bilder som har medpå skolan via Facebook. Det krävs inget
på vår Youtube-kanal. Läs mer >>skolan att göra. Läs mer >>eget konto för att följa oss. Läs mer >>
m
Blogg-fBlogg-4-6Blogg-7-9