Pilträdsskolan-front-schemaPilträdsskolan-front-dataPilträdsskolan-front-sjuk
SchemaLäsårsdataSjukanmälan
Sedan några år tillbaka har vi pub-Här kan du se när vi har studiedagar,När ditt barn blir sjukt ska du anmäla det
licerat elevernas schema här på vårlovdagar, avslutningar och speciellapå InfoMentor före kl. 07.30.
hemsida. På dessa… Läs mer >>händelser på skolan. Läs mer >>En elev kan… Läs mer >>
m

Infomentor
Logga in här
m