Schema Data Sjukanmalan
Schema Läsårsdata Sjukanmälan
Sedan några år tillbaka har vi pub- Här kan du se när vi har studiedagar, När ditt barn blir sjukt ska du ringa
licerat elevernas schema här på vår lovdagar, avslutningar och speciella till det ”stadie” som ditt barn går på
hemsida. På dessa… Läs mer >> händelser på skolan. Läs mer >> före kl 08.00. En elev kan… Läs mer >>
m
Youtube Facebook
Youtube
Instagram Facebook
På skolan gör både lärare och elever Följ oss gärna på Instagram. Där Du kan följa oss och se vad som händer
filmer. En del av dem finns samlade lägger vi ut olika bilder som har med på skolan via Facebook. Det krävs inget
på vår Youtube-kanal. Läs mer >> skolan att göra. Läs mer >> eget konto för att följa oss. Läs mer >>
m
Blogg-f Blogg-4-6 Blogg-7-9