Hösttermin: 16 augusti – 22 december 2022.

Vårtermin: 11 januari – 9 juni 2023.

Studiedagar:

Fredag 12 september 2022

Måndag 9 januari 2023

Tisdag 10 Januari 2023

Måndag 8 maj 2023

Lovdagar för elever:

Höstlov: vecka 44, 31 oktober till och med 4 november 2022.

Sportlov: vecka 9, 27 februari till och med 3 mars 2023.

Påsklov: vecka 14, 3 till och med 6 april 2023.

Fredag 19 maj 2023.

Måndag 5 juni 2023.

Ledigt:

Eleverna är ledig många veckor under skolåret. Resor ska därför i första hand förläggas när det är lov. Det är rektor som beslutar om du kan få ledigt under skoltid. Blanketten för ansökan ledigt för elev ska fyllas i och lämnas till läraren.