Höstterminen: 16 augusti till och med 21 december.

Vårterminen: 9 januari till och med 11 juni 2024.

Kompetensutveckling för lärare och personal:

Måndag den 14 augusti 2023. (skola och fritidshemmet stängt)

Tisdag den 17 oktober 2023. (skola och fritidshemmet stängt)

Onsdag den 29 november 2023. (skola och fritidshemmet stängt)

Måndag den 8 januari 2024 (skola stängd, fritidshemmet öppet).

Måndag den 20 maj 2024 (skola stängd, fritidshemmet öppet).

Tisdag den 21 maj 2024 (skola stängd, fritidshemmet öppet).

Onsdag den 13 juni 2024 (sommarlov, fritidshemmet stängt)

Lovdagar för elever:

Läslov: vecka 44, 30 oktober till och med 3 november 2023.

Sportlov: vecka 9, 26 februari till och med 1 mars 2024.

Påsklov: vecka 14, 1 till och med 5 april 2024.

Lovdag: fredag 10 maj 2024.

Lovdag: fredag 7 juni 2024.

Skolavslutning:

Tisdag den 11 juni 2024.

 

 

Ledigt:

Eleverna är ledig många veckor under skolåret. Resor ska därför i första hand förläggas när det är lov. Det är rektor som beslutar om du kan få ledigt under skoltid. Blanketten för ansökan ledigt för elev ska fyllas i och lämnas till läraren.