Höstterminen: 16 augusti till och med 21 december.

Vårterminen: 9 januari till och med 11 juni 2024.

Kompetensutveckling för lärare och personal:

Måndag den 14 augusti 2023.

Tisdag den 17 oktober 2023.

Onsdag den 29 november 2023.

Måndag den 8 januari 2024 (bara för lärare, fritidshemmet öppet).

Måndag den 20 maj 2024

Tisdag den 21 maj 2024 (bara för lärare, fritidshemmet öppet).

Lovdagar för elever:

Läslov: vecka 44, 30 oktober till och med 3 november 2023.

Sportlov: vecka 9, 26 februari till och med 1 mars 2024.

Påsklov: vecka 14, 1 till och med 5 april 2024.

Lovdag: fredag 10 maj 2024.

Lovdag: fredag 7 juni 2024.

Skolavslutning:

Tisdag den 11 juni 2024.

 

 

Ledigt:

Eleverna är ledig många veckor under skolåret. Resor ska därför i första hand förläggas när det är lov. Det är rektor som beslutar om du kan få ledigt under skoltid. Blanketten för ansökan ledigt för elev ska fyllas i och lämnas till läraren.