Hösttermin: 18 augusti – 22 december 2020.

Vårtermin: 11 januari – 11 juni 2021.

Studiedagar: 

Fredag 18 september 2020

Måndag 30 november 2020

Fredag 8 Januari 2021

Måndag 17 maj 2020

Lovdagar för elever: 

Höstlov: vecka 44, 26 till och med 30 oktober  2020.

Sportlov: vecka 9, 1 till och med 5 mars 2021.

Påsklov: vecka 14, 6 till och med 9 april 2021.

Fredag 14 maj 2021.

Ledigt:

Eleverna är ledig många veckor under skolåret. Resor ska därför i första hand förläggas när det är lov. Det är rektor som beslutar om du kan få ledigt under skoltid. Blanketten för ansökan ledigt för elev ska fyllas i och lämnas till läraren.