Pilträdets förskola

Vår förskola vill framåt. Vi har den nya läroplanen och den kristna värdegrunden med i allt vi planerar.

Vi strävar efter att nå nya spännande mål!

Rektor

Carina Källberg
Telefon: 073 – 982 29 03

Avdelning Källan, 1-2 år
Telefon: 073 – 982 29 12

Avdelning Bäcken, 2-4 år
Telefon: 073 – 982 29 11

Avdelning Älven, 4-6 år
Telefon: 073 – 982 29 10

Avdelning Forsen, 4-6 år
Telefon: 079 – 060 66 06