Pilträdets förskola

Vår förskola strävar efter att inkludera varje barn i undervisningen.

Vi vill forma en trygg, rolig och likvärdig utbildning där varje barn ska nå så långt som möjligt i sin utveckling, efter sin förmåga och på sina villkor.

Hos oss är varje barn viktigt och kompetent och möts med respekt. Vi har noll tolerans mot kränkande behandling och anser att barnet har ett unikt värde.

Vi tar med undervisningen ut en stund varje dag på gården eller till skogen och barnen får ofta följa med på spännande utflykter i våra 4 lådcyklar.

Rektor

Carina Källberg
Telefon: 073 – 982 29 03

Avdelningen Stammen, 1-3 år
Humlorna  Telefon: 073 – 982 29 12

Nyckelpigorna  Telefon: 073 – 982 29 11

Fjärilarna  Telefon: 073 – 866 90 59

Avdelning Kronan, 4-6 år
Svalorna  Telefon: 073 – 982 29 10

Ugglorna  Telefon: 079 – 060 66 06

Kojan  Telefon: 076 – 697 41 15