Synpunkter eller klagomål

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ ska alla skolor ha rutiner för hur man hanterar och utreder klagomål på utbildningen.

Vi vill kontinuerligt utveckla och förbättra vårt arbete kring elevernas skolgång. Om det uppstår missförhållanden som måste rättas till har vi följande rutiner.

  • Alla dagliga frågor och funderingar kring ett barns skolgång förutsätts i normalfallet ske i samråd med berörda lärare eller fritidspersonal.
  • Om en elev, förälder eller vårdnadshavare har synpunkter på verksamheten som de inte kan lösa tillsammans med lärare eller annan personal ska de vända sig till rektor.
  • Rektor ska då snarast utreda, dokumentera och åtgärda klagomålet. Rektor återkopplar sedan till den som framfört ett klagomål på lämpligt sätt.
  • Om den klagande inte är nöjd med rektors sätt att åtgärda frågan kan man vända sig till skolans huvudman. Huvudmannen ska då utreda och åtgärda frågan och informera de som berörs hur man har beslutat åtgärda det som framkommit.

Rektor: Sofia Güclü-Nordin sofia.guclu-nordin@piltradsskolan.se

Biträdande rektor: Anna-Lena Stenlund anna.stenlund@piltradsskolan.se

Huvudman: kontaktuppgifter fås via skolans rektor.