Stiftelsen Källans vision

” Vi öppnar dörren till framtiden.”

Pilträdsskolans vision

” Varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån en varierad undervisning och rätt stöd. ”

Pilträdsskolans ledord

Trygghet – Kunskap – Elevens unika värde