Stiftelsen Källans vision

” Vi öppnar dörren till framtiden.”

Pilträdsskolans vision

” Varje elev ska må bra och nå sina egna och utbildningens mål.”

Pilträdsskolans ledord

Trygghet – Kunskap – Elevens unika värde