Rektor

Carina Källberg

Telefon: 073 – 982 29 03

Avdelning Källan, 1-2 år

Telefon: 073 – 982 29 12

Avdelning Bäcken, 2-4 år

Telefon: 073 – 982 29 11

Avdelning Älven, 4-6 år

Telefon: 073 – 982 29 10

Avdelning Forsen, 4-6 år

Telefon: 079 – 060 66 06