Rektor

Carina Källberg

Telefon: 073 – 982 29 03

Avdelning Källan, 1-2 åringar

Telefon: 073 – 982 29 12

Avdelning Bäcken, 2-3 åringar

Telefon: 073 – 982 29 11

Avdelning Älven, 3-5 åringar

Telefon: 073 – 982 29 10